Ria Kuiper

Als Ritueelbegeleider bij afscheid, het inhoudelijk vorm geven van afscheidsplechtigheden, mocht ik al vele jaren betrokken en nabij zijn bij rouwenden.
Mede daardoor ben ik bekend met rouwprocessen, de impact ervan in het dagelijks leven en de behoeftes van iemand die rouwt.
Denk daarbij aan warmte, medeleven maar ook aan tijd, eerlijkheid, respect en ruimte, kortom troost!
De behoefte aan troost is niet, zoals wel eens gedacht wordt, verdwenen zodra er een jaar na het overlijden voorbij is.
Rouw en verdriet zijn niet gekoppeld aan een voorgeschreven termijn.
Het is echter wel zo dat alles veranderd.
Loslaten, onthechten, het kantelpunt integreren in het leven vraagt dan ook aanpassingsvermogen.
Tijd is daarbij een belangrijke factor echter de tijd heelt niet de wond, het is de manier waarop je met die tijd omgaat.
Bovendien kent ieder afscheid zijn eigen pijn.
Erkenning van de omgeving is daarbij van groot belang, het geeft moed om door te gaan en om, stap voor stap, te leren leven met het verlies.
En echt, geen verdriet is zo groot als het verdriet dat miskend of vergeten wordt…. daarom de Troostkalender.

Om je eraan te herinneren dat het een moeilijke dag is voor familie of vrienden.
Want dat wat vaak gezegd wordt: ‘niemand is zo aanwezig als degene die wordt gemist’, klopt.
Laten we samen bijdragen aan een maatschappij die weet om te gaan met één de belangrijkste lessen in het leven: omgaan met verdriet en verlies.
Wat we daar voor nodig hebben, is liefde en verbondenheid.

Ria Kuiper

Wie mij graag persoonlijk wil spreken kan mij bereiken via tel: 06-22685740 of stuur even een e-mailtje: info@troostkalender.nl